30/03 22:00 | ΠΑΡΤΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / SOLIDARITY PARTY

30/03 22:00 @Dervenion 56 squat, Exarchia
SOLIDARITY PARTY – for the trial expenses of a migrant comrade

30/03 22:00 @Κατάληψη Δερβενίων 56, Εξάρχεια
ΠΑΡΤΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – οικονομική ενίσχυση για δικαστικά έξοδα μετανάστη συντρόφου

D56 SQUAT

3/2 συζήτηση και αντιμιλιτέρ καφενείο με αφορμή την ολική άρνηση στράτευσης

3/2 20:30

Παρουσίαση της πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στράτευσης σχετικά με την δράση και τις θεματικές ενασχόλησής της στην συγκυρία που διανύουμε.
Ενημέρωση γύρω από τα επερχόμενα στρατοδικεία συντρόφων στις 6 & 18 φλεβάρη και την καταστολή των ολικών αρνητών στράτευσης.
Θα υπάρχει έντυπο αρχειακό αντιμιλιταριστικό υλικό καθώς και αντιμιλιταριστικές μουσικές.

Discussion concerning total army objection

Presentation of the current topics and actions of the initiative.
Briefing concering the upcoming marshal courts on the 6 and the 18 of february and the oppresion towards total army objectors.
There will be availiable brochures and posters against militarism and also antimilitaristic music

following antimiliter cafe