30/03 22:00 | ΠΑΡΤΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / SOLIDARITY PARTY

30/03 22:00 @Dervenion 56 squat, Exarchia
SOLIDARITY PARTY – for the trial expenses of a migrant comrade

30/03 22:00 @Κατάληψη Δερβενίων 56, Εξάρχεια
ΠΑΡΤΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – οικονομική ενίσχυση για δικαστικά έξοδα μετανάστη συντρόφου

D56 SQUAT

23/2 Πάρτι για ιατρικά έξοδα τετράποδου συντρόφου

Το Σάββατο στις 23/02/2019 θα γίνει πάρτι με post punk, electro, ebm μουσική για τα ιατρικά έξοδα τετράποδου συντρόφου στην κατάληψη Δερβενίων 56 στα Εξάρχεια, στις 22:00.

On Saturday 23/02/2019 post punk, electro, emb party is taking place for the medical expenses of quadruped comrade in Dervenion 56 squat at Exarchia, at 22:00.

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΣΙΤΑ

ANARCHICAL COLLECTIVITY FOR THE TOTAL LIBERATION – PARASITA