Επικοινωνία

Για επικοινωνία με την κατάληψη, στέλνετε στο email μας:
dervenion56@riseup.net