23/2 Πάρτι για ιατρικά έξοδα τετράποδου συντρόφου

Το Σάββατο στις 23/02/2019 θα γίνει πάρτι με post punk, electro, ebm μουσική για τα ιατρικά έξοδα τετράποδου συντρόφου στην κατάληψη Δερβενίων 56 στα Εξάρχεια, στις 22:00.

On Saturday 23/02/2019 post punk, electro, emb party is taking place for the medical expenses of quadruped comrade in Dervenion 56 squat at Exarchia, at 22:00.

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΣΙΤΑ

ANARCHICAL COLLECTIVITY FOR THE TOTAL LIBERATION – PARASITA