7/6 Η Μάχη του Αλγερίου | Προβολή Ταινίας + Ανοιχτό Καφενείο στη Δ56


THURSDAY 7/6/18, 21:00

Movie showing at Dervevion 56 squat by Common Grounds group
The Battle of Algiers (1966) by Gillo Pontecorvo

  • Subtitles: Arabic, English, Greek
  • Open Bar after the movie

ΠΕΜΠΤΗ 7/6/18, 21:00

Προβολή ταινίας στην κατάληψη Δερβενίων 56 από την ομάδα Common Grounds
Η Μάχη του Αλγερίου (1966) του Gillo Pontecorvo

  • Υπότιτλοι: Αραβικά, Αγγλικά, Ελληνικά
  • Ανοιχτό Καφενείο μετά την προβολή της ταινίας